Oproep deelname Enquete vakgroep Maatschappelijke Gezondheidskunde

De vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde van de Universiteit Gent nodigt je uit om een korte enquête (+/- 10 min) in te vullen. De vragenlijst peilt naar je alcoholgebruik en je mening omtrent alcoholgebruik. Je vindt de vragenlijst hier terug: https://nl.surveymonkey.com/r/EnqueteAlcoholgebruik2017

Alvast erg bedankt om deel te nemen!

We zijn op zoek naar een grote groep deelnemers, dus dit bericht delen kan ons erg helpen!

Plechtige proclamatie GVO

Proclamatie Gezondheidsvoorlichting & bevordering/Management & Beleid/Verpleegkunde & Vroedkunde

Zaterdag 22 oktober vond de plechtige proclamatie plaats voor de afgestudeerde studenten Master of Science in de Gezondheidsvoorlichting - en bevordering AJ 15-16. Eerst en vooral willen wij al onze nieuwe alumni dan ook welkom heten en hun feliciteren met hun diploma!

Vanuit de Alumni GVO wordt er veel belang gehecht aan wetenschappelijke kennis en inzichten die toepasbaar zijn binnen het werkveld van de public health promotion. Deze inzichten kunnen een bijdrage leveren om de algemene gezondheid van de populatie te verbeteren.

Enkele van de pas afgestudeerde studenten hebben zich onderscheiden in de bijdrage bij de uitbreiding van deze kennis. Deze studenten willen we vanuit de Alumnivereniging dan ook bedanken voor hun inzet. Na een objectieve analyse door alle bestuursleden van de Alumnivereniging gezondheidsvoorlichting en –bevordering is beslist om op basis van de verwezenlijkte resultaten gedurende de opleiding en de gerealiseerde masterproef de Prijs van de Alumni GVO toe te kennen aan Lisa Schoenmaekers. Wij wensen haar vanuit de Alumni GVO van harte te feliciteren met haar verwezenlijkt resultaat en wensen haar dan ook een mooie carrière toe.

Ook werd er vanuit de opleiding een prijs toegekend aan de meest verdienstelijke student in de GVO. Wij willen Tom Van Ransbeeck hier dan ook van harte mee feliciteren en veel succes toe wensen in de verdere carrière.

Na de prijsuitreikingen vond een positieve lezing plaats van Prof. Dr. Ignaas Devisch over “Autonomie en kwetsbaarheid. Waarom er altijd zorg zal nodig zijn.” Vervolgens kwamen er mooie woorden namens de afgestudeerden. De plechtige proclamatie werd muzikaal ondersteund door ‘Quasimodo’s trompetkwartet' en de volksliederen werden tot slot door hen gespeeld.

Na afloop van de plechtige proclamatie kregen de nieuwe alumni de mogelijkheid om zich in te schrijven voor de Alumni GVO en verdere informatie te krijgen over deze vereniging. Wij zijn alvast blij met de talrijke inschrijvingen en hopen op een boeiend werkjaar!

(De foto’s van de plechtige proclamatie zijn terug te vinden op: https://beeld.ugent.be/nl/fotoalbum/proclamatie-gezondheidsvoorlichting-bevordering-management-beleid-verpleegkunde-vroedkunde)

Proclamatie Gezondheidsvoorlichting & bevordering/Management & Beleid/Verpleegkunde & Vroedkunde IMG_1510.JPG wordt weergegevenIMG_1534.JPG wordt weergegevenProclamatie Gezondheidsvoorlichting & bevordering/Management & Beleid/Verpleegkunde & Vroedkunde

 

Symposium 2 december 2016: 'Uitdagingen in suïcidepreventie'

Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) nodigt u van harte uit op het symposium 'Uitdagingen in suïcidepreventie'. Tijdens dit symposium zullen de meest recente wetenschappelijke, klinische en praktijkgerichte inzichten inzake de oorzaken, risicofactoren en preventie- en behandelingsmogelijkheden van suïcidaal gedrag worden besproken. Zowel internationale als Vlaamse experten zullen die dag aan bod komen.

Tijdens het symposium zal ook aandacht worden gegeven aan het 20-jarig bestaan van de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek, UGent.

 

Meer info? https://www.zelfmoord1813.be/symposium-2-december-2016-uitdagingen-su%C3...

UGent opnieuw beste Belgische universiteit volgens Academic Ranking of World Universities

UGent opnieuw beste Belgische universiteit volgens Academic Ranking of World Universities

  (vergrote weergave)

 

(15-08-2016) De UGent stijgt dit jaar opnieuw sterk in de Academic Ranking of World Universities en gaat van plaats 71 naar plaats 62. De UGent behoudt zo haar positie als beste Belgische universiteit in deze belangrijke ranking van onderzoeksinstellingen.

Zoals voorgaande jaren scoort de Universiteit Gent vooral sterk dankzij wetenschappers die heel vaak door anderen geciteerd worden. Ook het aantal wetenschappelijke publicaties, de hoge productiviteit ten opzichte van het aantal academische medewerkers en het aantal publicaties in de toptijdschriften Natureen Science zorgen mee voor goede resultaten.

Met deze rankingspositie bevindt de UGent zich in de buurt van Europese topinstellingen zoals de universiteiten van Helsinki, Uppsala, Aarhus, Utrecht en Oslo. De ranking van de 500 beste universiteiten wordt aangevoerd door de Amerikaanse instellingen Harvard University, Stanford en Berkeley.

Sedert 2003 stelt de Chinese Shanghai Jiaotong Universiteit jaarlijks een Academic Ranking of World Universities (ARWU) op. In deze ranking worden 1.200 hogeronderwijsinstellingen met elkaar vergeleken. Criteria zijn onder meer het aantal Nobelprijzen dat door alumni en professoren gewonnen wordt, het aantal toppublicaties en het aantal veel geciteerde onderzoekers. In 2010 kwam de UGent als eerste Belgische universiteit de top-100 binnen van de zogenaamde Shanghai ranking (toen op plaats 90).

Hoge Gezondheidsraad: 'Borstvoeding altijd beste optie'

Voor voldragen zuigelingen en ook voor premature pasgeborenen is borstvoeding - vers, ingevroren of eventueel gepasteuriseerd - de eerste keuze voeding voor haar kind. Dat zegt de Hoge Gezondheidsraad (HGR) in een advies.

De aanbevelingen van de HGR betreffen voornamelijk de specifieke situatie van prematuren met een zwangerschapsleeftijd van 28 weken en/of een zeer laag geboortegewicht (minder dan 1 kilogram) op een dienst Neonatal Intensive Care (NIC) en het gebruik van afgekolfde melk gegeven door een moeder aan haar prematuur geboren kind dat nog in het ziekenhuis verblijft.

De HGR vindt dat het exclusief voeden van prematuren met moedermelk moet worden bevorderd. 'Melk van de eigen moeder - vers, ingevroren of eventueel gepasteuriseerd - is de eerste keuze voeding voor haar kind. Bij een gebrek aan melk van de eigen moeder is evenwel donormelk te verkiezen boven kunstvoeding voor prematuren.'

De behandeling van de afgekolfde melk moet volgens goed omschreven voorschriften verlopen, benadrukt de HGR. 'Elke interventie voor strengere hygiënemaatregelen en een betere infectiepreventie tijdens het afkolven en bewaren van de melk moedigen we aan', luidt het advies.

'Ondanks het in acht nemen van deze regels blijft er een risico van besmetting met ziektekiemen bestaan. Een bacteriologische controle van de melk van de eigen moeder moet in alle diensten voor neonatale intensieve zorgen worden uitgevoerd', luidt het.(BELGA/JVL)

http://www.knack.be/nieuws/gezondheid/hoge-gezondheidsraad-borstvoeding-...

 

Knack

Alumni wint VBOV-masterproefprijs 2016

Hierbij willen wij jullie het heuglijk nieuws melden dat Sylvie van Wonterghem (afgestudeerd in februari 2016) de VBOV-masterproefprijs 2016 heeft gewonnen met haar masterproef: “Het verband tussen borstvoeding en latere fysieke fitheid bij kinderen tussen 5 en 10 jaar”.
 
De VBOV-masterproefprijs is een prijs die jaarlijks uitgereikt wordt door de VBOV (Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen).
Het winnen van deze VBOV-masterproefprijs betekent dat Sylvie haar masterproef mag presenteren op de studiedag "VBOV-Trefdag" op 20 oktober 2016 voor enkele honderden collega-vroedvrouwen.
Daarnaast mag zij een samenvatting van haar masterproef publiceren in het Tijdschrift voor Vroedvrouwen. 
 
Wij wensen Sylvie alvast veel succes!

Pagina's