Online evenement Alumni GVO: 20 april 2021

Beste GVO’ers,
De COVID-19-pandemie had, en heeft nog steeds een impact op de samenleving. Wij stelden onszelf de vraag: hoe kan gezondheidsbevordering optimaal ingezet worden om het Coronavirus te beheersen, de volksgezondheid te versterken en de kwaliteit van ons samenleven te verbeteren?
Daarom even jullie aandacht voor een zeer interessant online event met als titel ‘Is preventieve gezondheidszorg in Vlaanderen future proof?‘
In onderstaande uitnodiging kunnen jullie wat meer kadering vinden omtrent de inhoud van dit digitale evenement.
Inschrijven kan via de QR-code op de uitnodiging of via deze link: https://forms.gle/TESeiErMyZZnCzfD8
Hopelijk tot snel!

Carrièregids 2020

Download hier onze carrièregids

Beste (toekomstige) studenten en (toekomstige) collega's,

We zijn vereerd en verheugd deze carrièregids voor Masters Gezondheidsbevordering te mogen voorstellen. Deze vloeide voort uit een samenwerking tussen de alumnivereniging GVO en de Opleiding Master of Science in Gezondheidsbevordering aan de Universiteit Gent.

Voor afgestudeerden van de Master Gezondheidsbevordering bestaat er een grote diversiteit aan tewerkstellingsmogelijkheden. Er is een indrukwekkende waaier aan mogelijkheden binnen verschillende sectoren.

In deze carrièregids stellen wij jullie graag de verschillende mogelijkheden voor. Aan de hand van een mooie verzameling persoonlijke getuigenissen, laten we jullie kennis maken met enkele alumni, hun functie, hun ervaringen en de meerwaarde van het diploma Gezondheidsbevordering binnen hun carrière.

We hopen jullie te inspireren door de persoonlijke verhalen van onze alumni en zo een steentje bij te kunnen dragen aan jullie toekomstige studie- en beroepskeuze.

Hierbij heel veel dank aan allen die hebben meegewerkt aan het tot stand komen van deze carrièregids.

//Elke Rammant & Anneke Vandendriessche, Voorzitter en ondervoorzitter Alumni GVO Ugent

//Benedicte Deforche, Voorzitter opleiding Master of Science in Gezondheidsbevordering, Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg, Universiteit Gent

Lees volledige gids hier


 

Interview: Afstuderen in tijden van corona

Twee jaar geleden werd stage ingevoerd in de opleiding, om zo de studenten meer voeling met het werkveld te bieden. Natuurlijk stond deze stage net tijdens de corona-crisis op de agenda. Daarnaast hadden de studenten ook nog een masterproef af te werken en volgden velen onder hen nog enkele vakken. Wij vroegen aan hen hoe ze de voorbije studie- en stageperiode hebben ervaren.

Hoe voelen jullie zich bij dit laatste ‘corona’-semester?

Rani: “Het is heel moeilijk om je vanop afstand in te leven in een organisatie waar je nog nooit bent geweest, gelukkig kwam veel begrip vanuit de stageplaats.” Kaatje: “Telewerken was niet eenvoudig, zeker in combinatie met een dochter thuis en mijn engagement voor vrijwilligerswerk bij de screeningsdienst op Defensie.” Marieke: “Door het thuiswerken werd een grote zelfstandigheid verwacht. Hoewel het even aanpassen was aan de digitale wereld, we hadden namelijk enorm veel schermtijd zowel voor school als voor sociale contacten, heb ik er ook de voordelen van ontdekt. Ik zal sneller eens naar Skype grijpen als oplossing.”

Hebben jullie de voorbij periode eerder negatief of eerder positief ervaren? 

Rani: “Ik had er met momenten best wel wat negatieve en gefrustreerde gevoelens bij, maar we moeten ook positief durven terugblikken.” Marieke: “Inderdaad, initieel werd het mentale aspect wat over het hoofd gezien en zaten we met heel wat vragen en bezorgdheden, maar uiteindelijk vond ik dat de faculteit toch veel goede beslissingen maakte.” Kaatje: “Er kwamen online boostersessies voor de lesinhoud wat zeker een hulp was. Ook kwam dan wat later de mogelijkheid voor individuele sessies, voor studenten die hier nood aan hadden, dit was wel een goede oplossing.”

De studenten gaven verder aan het contact met hun medestudenten te missen. Ze vinden het vooral jammer dat er geen perspectieven zijn om de medestudenten nog eens terug te zien.

Rani: “Ik kon het contact behouden met enkele medestudenten waar ik een groepswerk mee deed; maar met de ganse groep ging dit wat verloren. De facebookgroep van het masterjaar was wel een handig hulpmiddel. ”Marieke: “Het is jammer dat ons examen in drie verschillende lokalen zal doorgaan en we achteraf ook niet even kunnen blijven rondhangen. Wellicht zullen we geen echt fysiek contact meer hebben met onze studentengroep”. Kaatje: “Vooral voor de proclamatie in oktober – die voorlopig ook digitaal wordt gepland – hopen we nog op een oplossing. De boodschap die we kregen zorgde voor frustratie. Veel studenten ondertekenden hiervoor een petitie, we willen allemaal toch heel graag nog dat laatste moment van weerzien.”

Deed de crisis iets met jouw innerlijke gezondheidsbevorderaar? Waren er zaken die jullie zelf toepasten of gaven jullie tips aan anderen omtrent een gezondere levensstijl?

Rani: “Ik paste zelf technieken toe om rechtstaand te werken en probeerde een luisterend oor te bieden aan mijn broer.” Kaatje: “Bij mij was het mijn dochter die tips kreeg om te bewegen!” Marieke: “Ik probeerde oplossing te zoeken voor mijn vrienden die thuiswerkten, zodat ze regelmatig konden bewegen en het werk even durfden loslaten.”

Deze crisis toont eens te meer het belang van een goed preventiebeleid aan - Marieke Nyssen, masterstudent GVO

Hoe kijken jullie naar de toekomst?

Marieke: “Deze crisis toont eens te meer het belang van een goed preventiebeleid aan. Zo hadden campagnes gericht op correct handen wassen misschien wel nog een verschil kunnen maken indien ze al veel eerder bij het ontluiken van de crisis werden opgezet. Verder bracht deze crisis ook het belang van investeren in mentale weerbaarheid naar voor.” Rani: “In dat opzicht zie ik hier wel echt de meerwaarde van ons masterdiploma als gezondheidsbevorderaar, zo kunnen organisaties die met preventie bezig zijn evolueren naar evidence-based praktijken.” Kaatje: “Bij mijn werkgever (Defensie) is al veel aandacht voor preventie, ik hoop dit in de toekomst verder te kunnen uitbouwen aan de hand van mijn masterproef die ik dit jaar schreef.”

Hoe zien jullie het solliciteren?

Rani: “Ik vrees dat solliciteren misschien wat moeilijker zal verlopen zolang de corona-crisis aanwezig blijft. Wel hoop ik dat het nut en belang van preventie nu wat meer zal worden ingezien na deze crisis, wie weet levert dit extra werkaanbiedingen op.” Marieke: “Voorlopig werk ik nog als verpleegkundige, maar ik zou in de toekomst graag als junior expert ervaring opdoen bij een NGO in een ontwikkelingsland.” Kaatje: “Ik word tewerkgesteld bij de staf die in staat voor gezondheid en wellbeing bij militairen, Defensie.”

Vanuit het bestuur alumni GVO wensen wij alle promovendi van het academiejaar 2019-2020 erg veel succes en een boeiende loopbaan toe!

Symposium 'Kwetsbare kinderen in de gezondheidszorg'

Beste GVO'ers,

Graag nodigen wij jullie uit op het symposium rond 'Kwetsbare kinderen in de gezondheidszorg'. 

Dit evenement vindt plaats 15-02-2020 van 9u30 tot 12u30. 

Het volledige programma is terug te vinden via volgende link: https://www.ugent.be/nl/agenda/1576074647615

Inschrijven kan via volgende link: https://webappsx.ugent.be/eventManager/events/SymposiumGE 

Met vriendelijke groeten,

Het Alumni GVO bestuur

Oproep tot indienen van projecten rond de vermijdbare oorzaken van kanker.

Kom op tegen Kanker financiert onderzoeksprojecten die inzicht verschaffen in de impact van stoffen zoals pesticiden, roet enz. en andere oorzaken van kanker. De preventieprojecten en -initiatieven kunnen gaan van wetenschappelijk onderzoek naar de impact van luchtvervuiling op ongeboren kinderen tot een juridisch onderzoek over de uitbreiding van het rookverbod. Met de resultaten kunnen de Vlaamse, federale en Europese overheid aangespoord worden om ons beter te beschermen. 

https://www.komoptegenkanker.be/wat-we-doen/onderzoek-en-zorg-financieren/preventieprojecten-en-onderzoek

Deadline indiening: 14 juni 2019 (uiterlijk middernacht)

 

Test

Test

UITNODIGING VOOR MASTEROPGELEIDE VROEDVROUWEN (ALUMNI)

 

Uw kijk op carrièremogelijkheden voor vroedvrouwen in Vlaanderen

 

Beste vroedvrouw,

In het kader van een doctoraatsonderzoek wordt aan de Universiteit Gent onderzoek gevoerd naar de verwachtingen van masteropgeleide vroedvrouwen m.b.t. carrièremogelijkheden voor vroedvrouwen in Vlaanderen. Hiermee willen we inzicht krijgen in de  wensen en verwachtingen van vroedvrouwen met minimum een masteropleiding voor het uitbouwen van een carrière. Aangezien zowel internationaal als in Vlaanderen weinig gekend is over dit thema, is uw deelname aan deze studie van grote waarde.

Daarom vragen wij u vriendelijk om volgende online vragenlijst in te vullen tegen 30 juni 2018: https://bit.ly/2rGCj4z. Via deze link vindt u ook meer informatie over de studie. Het invullen van de vragenlijst is anoniem en duurt ongeveer 15 minuten. Hoe meer vragenlijsten worden ingevuld, hoe meer inzicht we krijgen in wat masteropgeleide vroedvrouwen verwachten op het vlak van carrièreperspectieven.

Heeft u masteropgeleide vroedvrouwen in uw kennissenkring of onder collega’s? Help ons om de studie bekend te maken door deze uitnodiging mee te verspreiden!

Alvast hartelijk dank voor uw deelname aan het onderzoek.

 

Met vriendelijke groeten,

Drs. Régine Goemaes

Prof. dr. Ann Van Hecke

Op zoek naar nieuwe bestuursleden alumni GVO

Beste alumnus,

Alumni GVO werd opgericht in 2014. Na drie werkingsjaren zijn we op zoek naar enkele nieuwe bestuursleden om de opvolging van het alumnibestuur te verzekeren. 

 Alumni GVO heeft als doel de connectiviteit en de communicatie te verhogen tussen de studenten van de opleiding Master Gezondheidsvoorlichting en -bevordering, de onderzoeksgroep Gezondheidsbevordering, de alumni van voorgenoemde opleiding en de terreinorganisaties binnen gezondheidsbevordering; dit door middel van informatieverstrekking, netwerkmogelijkheden en interactief samenwerken. Alumni GVO wenst een schakel te zijn voor alle betrokken partijen begaan met gezondheidsbevordering.​

Als bestuurslid krijg je de kans om mee vorm te geven aan de concrete invulling van dit doel en gezondheidsbevordering verder mee op de kaart te zetten. Je komt in een enthousiast team van bestuursleden terecht en kiest zelf jouw engagement. Uiteraard zijn hier ook een aantal voorwaarden aan verbonden, zoals min. 4  keer aanwezig zijn tijdens vergaderingen of activiteiten per werkingsjaar. Indien je meer uitleg wenst over de rol als bestuurslid, stuur een mailtje naar voorzitter@alumni-gvo.be

Ligt gezondheidsbevordering je nauw aan het hart en wil jij je engageren voor alumni GVO? Stel je kandidaat voor 1 juni door te mailen naar voorzitter@alumni-gvo.be.

Met vriendelijke groeten, 

Renée Bultijnck, voorzitter alumni GVO

namens het alumni GVO bestuur 

Gezocht vroedvrouwen voor een onderzoek aan de UGent.

Beste vroedvrouw,

In het kader van een doctoraatsonderzoek aan de Universiteit Gent, Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde wordt onderzoek gevoerd naar de verwachtingen van masteropgeleide vroedvrouwen m.b.t. carrièremogelijkheden voor vroedvrouwen in Vlaanderen. Om deze verwachtingen in kaart te brengen wenst de onderzoeker, Régine Goemaes, een gesprek te hebben met masteropgeleide vroedvrouwen die werkzaam zijn in functies in de zorg, het onderwijs of de onderzoekswereld. Ook vroedvrouwen die in leidinggevende of beleidsfuncties werken én vroedvrouwen die buiten het vroedkundig domein aan de slag zijn, zijn van harte welkom om deel te nemen aan het onderzoek.

Het gesprek duurt ongeveer een uur en vindt plaats op een door u gekozen locatie en datum tussen 1 en 21 februari 2018. Wil u deelnemen aan dit onderzoek of wenst u meer informatie? Contacteer de onderzoeker via e-mail naar Regine.Goemaes@UGent.be.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

 

Met vriendelijke groeten,

Régine Goemaes
Vroedvrouw en doctoraatstudent
Universiteit Gent - Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde

Prof. dr. Ann Van Hecke
Verpleegkundige en professor in de Verplegingswetenschap
Universiteit Gent - Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde

 

Pagina's