UITNODIGING VOOR MASTEROPGELEIDE VROEDVROUWEN (ALUMNI)

 

Uw kijk op carrièremogelijkheden voor vroedvrouwen in Vlaanderen

 

Beste vroedvrouw,

In het kader van een doctoraatsonderzoek wordt aan de Universiteit Gent onderzoek gevoerd naar de verwachtingen van masteropgeleide vroedvrouwen m.b.t. carrièremogelijkheden voor vroedvrouwen in Vlaanderen. Hiermee willen we inzicht krijgen in de  wensen en verwachtingen van vroedvrouwen met minimum een masteropleiding voor het uitbouwen van een carrière. Aangezien zowel internationaal als in Vlaanderen weinig gekend is over dit thema, is uw deelname aan deze studie van grote waarde.

Daarom vragen wij u vriendelijk om volgende online vragenlijst in te vullen tegen 30 juni 2018: https://bit.ly/2rGCj4z. Via deze link vindt u ook meer informatie over de studie. Het invullen van de vragenlijst is anoniem en duurt ongeveer 15 minuten. Hoe meer vragenlijsten worden ingevuld, hoe meer inzicht we krijgen in wat masteropgeleide vroedvrouwen verwachten op het vlak van carrièreperspectieven.

Heeft u masteropgeleide vroedvrouwen in uw kennissenkring of onder collega’s? Help ons om de studie bekend te maken door deze uitnodiging mee te verspreiden!

Alvast hartelijk dank voor uw deelname aan het onderzoek.

 

Met vriendelijke groeten,

Drs. Régine Goemaes

Prof. dr. Ann Van Hecke