Op zoek naar nieuwe bestuursleden alumni GVO

Beste alumnus,

Alumni GVO werd opgericht in 2014. Na drie werkingsjaren zijn we op zoek naar enkele nieuwe bestuursleden om de opvolging van het alumnibestuur te verzekeren. 

 Alumni GVO heeft als doel de connectiviteit en de communicatie te verhogen tussen de studenten van de opleiding Master Gezondheidsvoorlichting en -bevordering, de onderzoeksgroep Gezondheidsbevordering, de alumni van voorgenoemde opleiding en de terreinorganisaties binnen gezondheidsbevordering; dit door middel van informatieverstrekking, netwerkmogelijkheden en interactief samenwerken. Alumni GVO wenst een schakel te zijn voor alle betrokken partijen begaan met gezondheidsbevordering.​

Als bestuurslid krijg je de kans om mee vorm te geven aan de concrete invulling van dit doel en gezondheidsbevordering verder mee op de kaart te zetten. Je komt in een enthousiast team van bestuursleden terecht en kiest zelf jouw engagement. Uiteraard zijn hier ook een aantal voorwaarden aan verbonden, zoals min. 4  keer aanwezig zijn tijdens vergaderingen of activiteiten per werkingsjaar. Indien je meer uitleg wenst over de rol als bestuurslid, stuur een mailtje naar voorzitter@alumni-gvo.be

Ligt gezondheidsbevordering je nauw aan het hart en wil jij je engageren voor alumni GVO? Stel je kandidaat voor 1 juni door te mailen naar voorzitter@alumni-gvo.be.

Met vriendelijke groeten, 

Renée Bultijnck, voorzitter alumni GVO

namens het alumni GVO bestuur