Missie en doelstellingen

Missie

Alumni GVO bestaat om de connectiviteit en de communicatie te verhogen tussen de studenten van de master Gezondheidsvoorlichting en -bevordering, de onderzoeksgroep Gezondheidspromotie, de Alumni van voorgenoemde opleiding, en de terreinorganisaties binnen de gezondheidsbevordering door middel van informatieverstrekking, netwerkmogelijkheden en interactief samenwerken. Alumni GVO wenst een schakel te zijn voor alle betrokken partijen begaan met gezondheidspromotie.

 

Doelstelling

Door dit samenwerkingsverband wil Alumni GVO, de profilering, de positionering en het imago van de afgestudeerden van de Opleiding Gezondheidsvoorlichting en -bevordering bewerkstelligen en versterken.