De grondig herziene versie van Gezondheidseconomie voor niet-economen is nu te koop