Symposium 'Kwetsbare kinderen in de gezondheidszorg'

Beste GVO'ers,

Graag nodigen wij jullie uit op het symposium rond 'Kwetsbare kinderen in de gezondheidszorg'. 

Dit evenement vindt plaats 15-02-2020 van 9u30 tot 12u30. 

Het volledige programma is terug te vinden via volgende link: https://www.ugent.be/nl/agenda/1576074647615

Inschrijven kan via volgende link: https://webappsx.ugent.be/eventManager/events/SymposiumGE 

Met vriendelijke groeten,

Het Alumni GVO bestuur

Oproep tot indienen van projecten rond de vermijdbare oorzaken van kanker.

Kom op tegen Kanker financiert onderzoeksprojecten die inzicht verschaffen in de impact van stoffen zoals pesticiden, roet enz. en andere oorzaken van kanker. De preventieprojecten en -initiatieven kunnen gaan van wetenschappelijk onderzoek naar de impact van luchtvervuiling op ongeboren kinderen tot een juridisch onderzoek over de uitbreiding van het rookverbod. Met de resultaten kunnen de Vlaamse, federale en Europese overheid aangespoord worden om ons beter te beschermen. 

https://www.komoptegenkanker.be/wat-we-doen/onderzoek-en-zorg-financieren/preventieprojecten-en-onderzoek

Deadline indiening: 14 juni 2019 (uiterlijk middernacht)

 

Test

Test

UITNODIGING VOOR MASTEROPGELEIDE VROEDVROUWEN (ALUMNI)

 

Uw kijk op carrièremogelijkheden voor vroedvrouwen in Vlaanderen

 

Beste vroedvrouw,

In het kader van een doctoraatsonderzoek wordt aan de Universiteit Gent onderzoek gevoerd naar de verwachtingen van masteropgeleide vroedvrouwen m.b.t. carrièremogelijkheden voor vroedvrouwen in Vlaanderen. Hiermee willen we inzicht krijgen in de  wensen en verwachtingen van vroedvrouwen met minimum een masteropleiding voor het uitbouwen van een carrière. Aangezien zowel internationaal als in Vlaanderen weinig gekend is over dit thema, is uw deelname aan deze studie van grote waarde.

Daarom vragen wij u vriendelijk om volgende online vragenlijst in te vullen tegen 30 juni 2018: https://bit.ly/2rGCj4z. Via deze link vindt u ook meer informatie over de studie. Het invullen van de vragenlijst is anoniem en duurt ongeveer 15 minuten. Hoe meer vragenlijsten worden ingevuld, hoe meer inzicht we krijgen in wat masteropgeleide vroedvrouwen verwachten op het vlak van carrièreperspectieven.

Heeft u masteropgeleide vroedvrouwen in uw kennissenkring of onder collega’s? Help ons om de studie bekend te maken door deze uitnodiging mee te verspreiden!

Alvast hartelijk dank voor uw deelname aan het onderzoek.

 

Met vriendelijke groeten,

Drs. Régine Goemaes

Prof. dr. Ann Van Hecke

Op zoek naar nieuwe bestuursleden alumni GVO

Beste alumnus,

Alumni GVO werd opgericht in 2014. Na drie werkingsjaren zijn we op zoek naar enkele nieuwe bestuursleden om de opvolging van het alumnibestuur te verzekeren. 

 Alumni GVO heeft als doel de connectiviteit en de communicatie te verhogen tussen de studenten van de opleiding Master Gezondheidsvoorlichting en -bevordering, de onderzoeksgroep Gezondheidsbevordering, de alumni van voorgenoemde opleiding en de terreinorganisaties binnen gezondheidsbevordering; dit door middel van informatieverstrekking, netwerkmogelijkheden en interactief samenwerken. Alumni GVO wenst een schakel te zijn voor alle betrokken partijen begaan met gezondheidsbevordering.​

Als bestuurslid krijg je de kans om mee vorm te geven aan de concrete invulling van dit doel en gezondheidsbevordering verder mee op de kaart te zetten. Je komt in een enthousiast team van bestuursleden terecht en kiest zelf jouw engagement. Uiteraard zijn hier ook een aantal voorwaarden aan verbonden, zoals min. 4  keer aanwezig zijn tijdens vergaderingen of activiteiten per werkingsjaar. Indien je meer uitleg wenst over de rol als bestuurslid, stuur een mailtje naar voorzitter@alumni-gvo.be

Ligt gezondheidsbevordering je nauw aan het hart en wil jij je engageren voor alumni GVO? Stel je kandidaat voor 1 juni door te mailen naar voorzitter@alumni-gvo.be.

Met vriendelijke groeten, 

Renée Bultijnck, voorzitter alumni GVO

namens het alumni GVO bestuur 

Gezocht vroedvrouwen voor een onderzoek aan de UGent.

Beste vroedvrouw,

In het kader van een doctoraatsonderzoek aan de Universiteit Gent, Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde wordt onderzoek gevoerd naar de verwachtingen van masteropgeleide vroedvrouwen m.b.t. carrièremogelijkheden voor vroedvrouwen in Vlaanderen. Om deze verwachtingen in kaart te brengen wenst de onderzoeker, Régine Goemaes, een gesprek te hebben met masteropgeleide vroedvrouwen die werkzaam zijn in functies in de zorg, het onderwijs of de onderzoekswereld. Ook vroedvrouwen die in leidinggevende of beleidsfuncties werken én vroedvrouwen die buiten het vroedkundig domein aan de slag zijn, zijn van harte welkom om deel te nemen aan het onderzoek.

Het gesprek duurt ongeveer een uur en vindt plaats op een door u gekozen locatie en datum tussen 1 en 21 februari 2018. Wil u deelnemen aan dit onderzoek of wenst u meer informatie? Contacteer de onderzoeker via e-mail naar Regine.Goemaes@UGent.be.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

 

Met vriendelijke groeten,

Régine Goemaes
Vroedvrouw en doctoraatstudent
Universiteit Gent - Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde

Prof. dr. Ann Van Hecke
Verpleegkundige en professor in de Verplegingswetenschap
Universiteit Gent - Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde

 

Oproep deelname Enquete vakgroep Maatschappelijke Gezondheidskunde

De vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde van de Universiteit Gent nodigt je uit om een korte enquête (+/- 10 min) in te vullen. De vragenlijst peilt naar je alcoholgebruik en je mening omtrent alcoholgebruik. Je vindt de vragenlijst hier terug: https://nl.surveymonkey.com/r/EnqueteAlcoholgebruik2017

Alvast erg bedankt om deel te nemen!

We zijn op zoek naar een grote groep deelnemers, dus dit bericht delen kan ons erg helpen!

Pagina's