UITNODIGING VOOR MASTEROPGELEIDE VROEDVROUWEN (ALUMNI)

 

Uw kijk op carrièremogelijkheden voor vroedvrouwen in Vlaanderen

 

Beste vroedvrouw,

In het kader van een doctoraatsonderzoek wordt aan de Universiteit Gent onderzoek gevoerd naar de verwachtingen van masteropgeleide vroedvrouwen m.b.t. carrièremogelijkheden voor vroedvrouwen in Vlaanderen. Hiermee willen we inzicht krijgen in de  wensen en verwachtingen van vroedvrouwen met minimum een masteropleiding voor het uitbouwen van een carrière. Aangezien zowel internationaal als in Vlaanderen weinig gekend is over dit thema, is uw deelname aan deze studie van grote waarde.

Daarom vragen wij u vriendelijk om volgende online vragenlijst in te vullen tegen 30 juni 2018: https://bit.ly/2rGCj4z. Via deze link vindt u ook meer informatie over de studie. Het invullen van de vragenlijst is anoniem en duurt ongeveer 15 minuten. Hoe meer vragenlijsten worden ingevuld, hoe meer inzicht we krijgen in wat masteropgeleide vroedvrouwen verwachten op het vlak van carrièreperspectieven.

Heeft u masteropgeleide vroedvrouwen in uw kennissenkring of onder collega’s? Help ons om de studie bekend te maken door deze uitnodiging mee te verspreiden!

Alvast hartelijk dank voor uw deelname aan het onderzoek.

 

Met vriendelijke groeten,

Drs. Régine Goemaes

Prof. dr. Ann Van Hecke

Op zoek naar nieuwe bestuursleden alumni GVO

Beste alumnus,

Alumni GVO werd opgericht in 2014. Na drie werkingsjaren zijn we op zoek naar enkele nieuwe bestuursleden om de opvolging van het alumnibestuur te verzekeren. 

 Alumni GVO heeft als doel de connectiviteit en de communicatie te verhogen tussen de studenten van de opleiding Master Gezondheidsvoorlichting en -bevordering, de onderzoeksgroep Gezondheidsbevordering, de alumni van voorgenoemde opleiding en de terreinorganisaties binnen gezondheidsbevordering; dit door middel van informatieverstrekking, netwerkmogelijkheden en interactief samenwerken. Alumni GVO wenst een schakel te zijn voor alle betrokken partijen begaan met gezondheidsbevordering.​

Als bestuurslid krijg je de kans om mee vorm te geven aan de concrete invulling van dit doel en gezondheidsbevordering verder mee op de kaart te zetten. Je komt in een enthousiast team van bestuursleden terecht en kiest zelf jouw engagement. Uiteraard zijn hier ook een aantal voorwaarden aan verbonden, zoals min. 4  keer aanwezig zijn tijdens vergaderingen of activiteiten per werkingsjaar. Indien je meer uitleg wenst over de rol als bestuurslid, stuur een mailtje naar voorzitter@alumni-gvo.be

Ligt gezondheidsbevordering je nauw aan het hart en wil jij je engageren voor alumni GVO? Stel je kandidaat voor 1 juni door te mailen naar voorzitter@alumni-gvo.be.

Met vriendelijke groeten, 

Renée Bultijnck, voorzitter alumni GVO

namens het alumni GVO bestuur 

Gezocht vroedvrouwen voor een onderzoek aan de UGent.

Beste vroedvrouw,

In het kader van een doctoraatsonderzoek aan de Universiteit Gent, Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde wordt onderzoek gevoerd naar de verwachtingen van masteropgeleide vroedvrouwen m.b.t. carrièremogelijkheden voor vroedvrouwen in Vlaanderen. Om deze verwachtingen in kaart te brengen wenst de onderzoeker, Régine Goemaes, een gesprek te hebben met masteropgeleide vroedvrouwen die werkzaam zijn in functies in de zorg, het onderwijs of de onderzoekswereld. Ook vroedvrouwen die in leidinggevende of beleidsfuncties werken én vroedvrouwen die buiten het vroedkundig domein aan de slag zijn, zijn van harte welkom om deel te nemen aan het onderzoek.

Het gesprek duurt ongeveer een uur en vindt plaats op een door u gekozen locatie en datum tussen 1 en 21 februari 2018. Wil u deelnemen aan dit onderzoek of wenst u meer informatie? Contacteer de onderzoeker via e-mail naar Regine.Goemaes@UGent.be.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

 

Met vriendelijke groeten,

Régine Goemaes
Vroedvrouw en doctoraatstudent
Universiteit Gent - Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde

Prof. dr. Ann Van Hecke
Verpleegkundige en professor in de Verplegingswetenschap
Universiteit Gent - Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde

 

Oproep deelname Enquete vakgroep Maatschappelijke Gezondheidskunde

De vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde van de Universiteit Gent nodigt je uit om een korte enquête (+/- 10 min) in te vullen. De vragenlijst peilt naar je alcoholgebruik en je mening omtrent alcoholgebruik. Je vindt de vragenlijst hier terug: https://nl.surveymonkey.com/r/EnqueteAlcoholgebruik2017

Alvast erg bedankt om deel te nemen!

We zijn op zoek naar een grote groep deelnemers, dus dit bericht delen kan ons erg helpen!

Plechtige proclamatie GVO

Proclamatie Gezondheidsvoorlichting & bevordering/Management & Beleid/Verpleegkunde & Vroedkunde

Zaterdag 22 oktober vond de plechtige proclamatie plaats voor de afgestudeerde studenten Master of Science in de Gezondheidsvoorlichting - en bevordering AJ 15-16. Eerst en vooral willen wij al onze nieuwe alumni dan ook welkom heten en hun feliciteren met hun diploma!

Vanuit de Alumni GVO wordt er veel belang gehecht aan wetenschappelijke kennis en inzichten die toepasbaar zijn binnen het werkveld van de public health promotion. Deze inzichten kunnen een bijdrage leveren om de algemene gezondheid van de populatie te verbeteren.

Enkele van de pas afgestudeerde studenten hebben zich onderscheiden in de bijdrage bij de uitbreiding van deze kennis. Deze studenten willen we vanuit de Alumnivereniging dan ook bedanken voor hun inzet. Na een objectieve analyse door alle bestuursleden van de Alumnivereniging gezondheidsvoorlichting en –bevordering is beslist om op basis van de verwezenlijkte resultaten gedurende de opleiding en de gerealiseerde masterproef de Prijs van de Alumni GVO toe te kennen aan Lisa Schoenmaekers. Wij wensen haar vanuit de Alumni GVO van harte te feliciteren met haar verwezenlijkt resultaat en wensen haar dan ook een mooie carrière toe.

Ook werd er vanuit de opleiding een prijs toegekend aan de meest verdienstelijke student in de GVO. Wij willen Tom Van Ransbeeck hier dan ook van harte mee feliciteren en veel succes toe wensen in de verdere carrière.

Na de prijsuitreikingen vond een positieve lezing plaats van Prof. Dr. Ignaas Devisch over “Autonomie en kwetsbaarheid. Waarom er altijd zorg zal nodig zijn.” Vervolgens kwamen er mooie woorden namens de afgestudeerden. De plechtige proclamatie werd muzikaal ondersteund door ‘Quasimodo’s trompetkwartet' en de volksliederen werden tot slot door hen gespeeld.

Na afloop van de plechtige proclamatie kregen de nieuwe alumni de mogelijkheid om zich in te schrijven voor de Alumni GVO en verdere informatie te krijgen over deze vereniging. Wij zijn alvast blij met de talrijke inschrijvingen en hopen op een boeiend werkjaar!

(De foto’s van de plechtige proclamatie zijn terug te vinden op: https://beeld.ugent.be/nl/fotoalbum/proclamatie-gezondheidsvoorlichting-bevordering-management-beleid-verpleegkunde-vroedkunde)

Proclamatie Gezondheidsvoorlichting & bevordering/Management & Beleid/Verpleegkunde & Vroedkunde IMG_1510.JPG wordt weergegevenIMG_1534.JPG wordt weergegevenProclamatie Gezondheidsvoorlichting & bevordering/Management & Beleid/Verpleegkunde & Vroedkunde

 

Pagina's