Symposium 2 december 2016: 'Uitdagingen in suïcidepreventie'

Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) nodigt u van harte uit op het symposium 'Uitdagingen in suïcidepreventie'. Tijdens dit symposium zullen de meest recente wetenschappelijke, klinische en praktijkgerichte inzichten inzake de oorzaken, risicofactoren en preventie- en behandelingsmogelijkheden van suïcidaal gedrag worden besproken. Zowel internationale als Vlaamse experten zullen die dag aan bod komen.

Tijdens het symposium zal ook aandacht worden gegeven aan het 20-jarig bestaan van de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek, UGent.

 

Meer info? https://www.zelfmoord1813.be/symposium-2-december-2016-uitdagingen-su%C3...