Plechtige proclamatie GVO

Zaterdag 17 oktober vond de plechtige proclamatie plaats voor de afgestuurde studenten Master of Science in de Gezondheidsvoorlichting - en bevordering AJ 14-15.
Vanuit de Alumni GVO wordt er veel belang gehecht aan wetenschappelijke kennis en inzichten die toepasbaar zijn binnen het werkveld van de public health promotion. Deze inzichten kunnen een bijdrage leveren om de algemene gezondheid van de populatie te verbeteren.

Enkele van de pas afgestuurde studenten hebben zich onderscheiden in de bijdrage bij de uitbreiding van deze kennis. Deze studenten willen we vanuit de Alumnivereniging dan ook bedanken voor hun inzet. Na een objectieve analyse door alle bestuursleden van de Alumnivereniging gezondheidsvoorlichting en –bevordering is beslist om op basis van de verwezenlijkte resultaten gedurende de opleiding en de gerealiseerde masterproef de Prijs van de Alumni GVO toe te kennen aan mevrouw Van Rompuy Florence. Dit met haar masterproef “Attitudes van mannelijke en vrouwelijke studenten ten aanzien van spermadonatie: een online survey.” Wij wensen haar vanuit de Alumni GVO van harte te feliciteren met haar verwezenlijkt resultaat en wensen haar dan ook een mooie carrière toe.
Na afloop van de plechtige proclamatie kregen de nieuwe alumni de mogelijkheid om zich in te schrijven voor de Alumni GVO en informatie te krijgen over deze vereniging.