Partnerschap Alumnivereniging Master of Science Gezondheidsvoorlichting en -bevordering (UGent)

Geachte

Als alumnivereniging van de opleiding “Master of Science in de Gezondheidsvoorlichting en -bevordering” willen we ons graag aan uw organisatie voorstellen. Onze vereniging zet zich in om de connectiviteit en de communicatie tussen de alumni van de masteropleiding en organisaties binnen de gezondheidsbevordering te verhogen.

Een van de taken die wij opnemen is om afgestudeerden  van de masteropleiding te begeleiden naar het werkveld. De opleiding vormt experten in de gezondheidsbevordering met een multidisciplinaire achtergrond vnl. gericht op tewerkstelling in organisaties en diensten die (primaire) preventie als hoofddoel of als één van haar doelstellingen hebben, met name: lokale gezondheidsnetwerken (‘LOGO’s’), lokale en Vlaamse overheden, private en overheidsorganisaties met preventieve programma’s maar ook ziekenhuizen/zorginstellingen, ziekenfondsen, preventieve diensten, de voedingsindustrie, … De opleiding is gericht op het ontwikkelen, implementeren en evalueren van populatiegerichte preventieve programma’s naast meer individueel georiënteerde interventies. Op basis van onze informatie geloven wij dat het voor alumni interessant kan zijn om bij u tewerkgesteld te worden.

Daarom gaan wij graag een partnerschap met uw organisatie aan. We zijn er namelijk van overtuigd dat een partnerschap zowel voordelen voor uw organisatie als voordelen voor onze alumni kan opleveren. Een partnerschap houdt enkel in dat u ons vacatures en informatie omtrent congressen, opleidingen en andere activiteiten doorstuurt.  De voordelen voor uw organisatie zijn o.a. het verspreiden van deze  vacatures en/of activiteiten op onze website, Facebookpagina en  via de nieuwsbrief.

Graag vernemen wij of u bereid bent om een partnerschap aan te gaan. Voor meer informatie of vragen kan u ons  via e-mail contacteren (voorzitter@alumni-gvo.be). Meer informatie over de alumnivereniging vindt u hier:

Alumni: https://www.alumni-gvo.be/

Opleiding: https://studiekiezer.ugent.be/printfichescan/43742275 

Dank bij voorbaat en vriendelijke groeten

Het bestuur van Alumni GVO