Bestuur Alumni 17-18

Voorzitter Renée Bultijnck
Vice-voorzitter Jan Baudonck
Penningmeester Maxim Dierckens
Secretaris  An-Sofie Pinket 
Communicatieverantwoordelijke Annelien Callens
Ledenbeheer Annelien Desplenter
Bestuursleden

Lize Vanhaverbeke
Wendy van Lippevelde
Joris Van Damme
An-Sofie Pinket 
Isabelle Moncarey