Bestuur Alumni 16-17

Voorzitter Renée Bultijnck
Vice-voorzitter Jan Baudonck
Penningmeester Lore Pil
Secretaris Isabel Moncarey (vanaf januari neemt An-Sofie Pinket de fakkel over)
Communicatieverantwoordelijke Annelien Callens
Ledenbeheer Annelien Desplenter
Bestuursleden

Lize Vanhaverbeke
Wendy van Lippevelde
Joris Van Damme
An-Sofie Pinket
Marijke Marquebreuck
Jasmine Mommen